«

»

Nov 04 2012

tidskrifter akvarell

tidskrifter akvarell

Det var väldigt så fort tiden har dragit iväg sedan föregående inlägg! Jag har varit upptagen med en del annat och inte hunnit måla så mycket, egentligen inget alls. Bland annat ställde jag ut mina bilder tre veckor i september i Karlskrona, via Landstinget Blekinges Konstklubb. Det värsta med att göra så långt uppehåll i målandet, är att det blir svårt att komma igång igen.

Tänkte, tills vidare, ge tips om några tidskrifter med akvarellmålning som innehåll.
”Akvarellen” en svensk medlemstidning för Nordiska Akvarellsällskapet, utkommer med fyra nummer/år, länk här. Innehåller bland annat reportage om nordiska konstnärer (akvarell).
”Watercolor artist”, en amerikansk tidskrift, länk här.
”The Art of Watercolour”, en fransk tidning, med reportage om europeiska konstnärer. Finns i engelsk utgåva, länk här.
De tre icke svenska tidskrifterna går att beställa via Press stopp (under konst och kultur). Man får gå in på sidan litet då och då och kontrollera vilken/vilka tidningar som finns just för tillfället.